Home

De Commissie “Samen Delen” is ontstaan vanuit de Hervormde Gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen en Nederhemert en valt onder de verantwoordelijkheid van de Kerkenraden van de beide Gemeenten.

Samen Delen heeft als doel het leggen van contacten met missionaire en diaconale doelen binnen en buiten haar eigen gemeenten. Naast deze taken coördineert de commissie ook de werkzaamheden die uit deze contacten voortkomen. Tevens draagt zij zorg voor het ter beschikking stellen van de financiële middelen aan de projecten.